Smithton

Roberts Smithton Office

30 King Street, Smithton TAS 7330

Roberts Smithton Office

03 6455 6110
30 King Street, Smithton TAS 7330
smithton@robertsre.com.au

Team Members

Alecia Walker
Property Portfolio Manager
Smithton Office
Bailee McBain
Property Portfolio Manager
Smithton Office

Listings

Bed 3
Bath 2
Car 2
$270 per week
Bed 4
Bath 2
Car 4
$500 per week
Bed 1
Bath 1
$180 per week

Location

Go to Top